Именни дни

Научи повече за себе си и своят имен ден! Тук ще намериш датите на различни именни дни, значението и произхода на имената. Ще те подсетим за предстоящите празници, и какво според традициите трябва да направиш на този имен ден.

Именни дни: Кога да празнуваме даден имен ден?

именни дни
именни дни

На пръв поглед всичко е ясно – поглеждаме в календара и готово! Но в действителност някои именни дни се повтарят неколкократно, някои имена ги няма, а понякога различните календари показват различни дати за празнуване на именни дни.

Защо е така? Нека разберем…
Първоначално именните дни са бил посветен на светците. За това такива празници има в католическия и православния календар. Протестантите, които не почитат култа към светците, се съсредоточават върху празнуването на рождените дни. Поради тази причина в държавите с религия, различна от християнството, не се празнуват именни дни.

Култа към светците никога не е бил най-важна част на религията, била тя православие или католицизъм. Понякога се е смесвал с народните обичаи и дните на някои светци нямат толкова важна позиция в календара, както Рождество Христово или Великден. Обикновено деня на определен светец е деня на смъртта му, тогава се почита паметта му. Датите на първите светци не са документирани, носели са се от уста на уста, в следствие на което се получава разминаване на празничните дни. Понякога един и същ светец се почита на различни дни в католическата и православната църква. И до днес съществуват обичаи, които се изпълняват само в определена държава, област или населено място.
Дните на отделните светци са били променяни многократно и от папите и епископите. Списъка на светците е подлежал на редакции и някои имена са отпадали. Изглежда няма един верен актуален списък одобрен от самия Рим, на който можем да се доверим.

В началото на XIX в. заедно с епохата на Романтизма се завръща славата на позабравените славянски имена. Заедно с това се наложило те да бъдат „вмъкнати” в календара с именни дни, като това направили тогавашните съставители по свое усмотрение. Някои именни дни са утвърдили позициите си, а други, които са били по-рядко срещани, са отпаднали. В допълнение, светците са си избирали често пъти едни имена, така в наше време само с името Петър има над сто и двадесет светци!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *