1ви Април 2023

Ден на хумора, сатирата и забавата или Prima dies Aprilis e празник, свързан с първия ден на април. Обичаят датира от XIII в. и е известен почти по целия свят. На този ден се извършват различни действия, целящи да бъдат объркани другите хора, в медиите се подават измислени забавни информации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *