23 Март имен ден Лидия 2023

Света Лидия е била първата християнка в Европа. Истинското и име според историците е друго, но така е наречена на мястото, от което произхожда (Лидия, Месопотамия). Била е продавачка на пурпур, който по онова време бил скъп материал, от което се смята, че Лидия е била заможна. Била е слушателка на св.ап.Павел и под негово влияние заедно с цялото си семейство е приела християнството. Когато чула за разпването и последвалото възкръсване на Исус отворила сърцето си за Бог и благодетелите му. Приютила е в дома си апостол Павел и спътниците му Лука и Силас. Когато те напускали града, самият апостол написал благодарствено писмо, в което описвал благодатта на Лидия. Домът и се превърнал в молитвено място, събиращо християните.
Светицата е повелителка на художниците.

На този ден имен ден празнува Лидия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *